ακροβατισμός

Μεταφράσεις

ακροβατισμός

brinkmanship (akrovati'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
η τέχνη του ακροβάτη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close