ακρογωνιαίος λίθος

Μεταφράσεις

ακρογωνιαίος λίθος

cornerstone
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close