ακρωνύμιο

Μεταφράσεις

ακρωνύμιο

acronym

ακρωνύμιο

acronyme

ακρωνύμιο

акроним
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close