ακρωτηριασμένος

Μεταφράσεις

ακρωτηριασμένος

amputee, amputated

ακρωτηριασμένος

mutilé
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close