ακρόπολη

Μεταφράσεις

ακρόπολη

AcropólAkropolAkropolisAkropolisacropolisAkropolisAcrópolisAkropolisAkropolisAcropoleAkropolAcropolisAcropoliAcropolisAkropolisAkropolisAkropolAcrópolisAkropolAkropolAkropolAkropolisAkropolאקרופוליסأكروبوليسакрополь (a'kropoli)
ουσιαστικό θηλυκό
ιστορία oχυρό σε ψηλό σημείο πόλης
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close