ακρόπρωρο

Μεταφράσεις

ακρόπρωρο

figurehead

ακρόπρωρο

figure, proue
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close