ακρότατο

Μεταφράσεις

ακρότατο

extremum
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close