ακρώνυμο

Μεταφράσεις

ακρώνυμο

acronym
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close