ακτίνα Χ

Μεταφράσεις

ακτίνα Χ

rentgen

ακτίνα Χ

røntgenbillede

ακτίνα Χ

Röntgenstrahl

ακτίνα Χ

X-ray

ακτίνα Χ

radiografía, rayos X

ακτίνα Χ

röntgenkuva

ακτίνα Χ

radio

ακτίνα Χ

rendgen

ακτίνα Χ

radiografia

ακτίνα Χ

X線

ακτίνα Χ

X선

ακτίνα Χ

röntgenfoto

ακτίνα Χ

røntgen

ακτίνα Χ

promienie Rentgena

ακτίνα Χ

radiografia, raio X

ακτίνα Χ

röntgen

ακτίνα Χ

รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งผ่านสิ่งของบางประเภทได้

ακτίνα Χ

röntgen

ακτίνα Χ

X-quang

ακτίνα Χ

X光
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close