ακτοφυλακή

Μεταφράσεις

ακτοφυλακή

coastguard, coast guard

ακτοφυλακή

pobřežní hlídka

ακτοφυλακή

kystvagt

ακτοφυλακή

Küstenwache

ακτοφυλακή

guardacostas

ακτοφυλακή

rannikkovartiosto

ακτοφυλακή

garde-côte

ακτοφυλακή

obalna straža

ακτοφυλακή

guardia costiera

ακτοφυλακή

沿岸警備隊

ακτοφυλακή

해안 경비대

ακτοφυλακή

kustwacht

ακτοφυλακή

kystvakt

ακτοφυλακή

straż przybrzeżna

ακτοφυλακή

guarda costeira

ακτοφυλακή

kustbevakning

ακτοφυλακή

หน่วยรักษาการณ์ตามชายฝั่งทะเล

ακτοφυλακή

sahil koruma görevlisi

ακτοφυλακή

biên phòng bờ biển

ακτοφυλακή

海岸警卫队
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close