ακυβέρνητος

Μεταφράσεις

ακυβέρνητος

steuerlos

ακυβέρνητος

uncontrollable, ungovernable

ακυβέρνητος

ingobernable, sin gobierno

ακυβέρνητος

incontrôlable, ingouvernable

ακυβέρνητος

fara guvernator
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close