ακυβερνησία

Μεταφράσεις

ακυβερνησία

ingouvernabilité
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close