ακυρώ

Μεταφράσεις

ακυρώ

invalidate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close