ακόλαστος

Μεταφράσεις

ακόλαστος

dissolute, libertine
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close