ακόμη και αν

Μεταφράσεις

ακόμη και αν

even if

ακόμη και αν

même si
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close