ακόρεστος

Μεταφράσεις

ακόρεστος

unsaturated, insatiable, voracious

ακόρεστος

insatiable, insaturé
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close