ακόσμητος

Μεταφράσεις

ακόσμητος

plain, undecorated
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close