αλέτρι

Μεταφράσεις

αλέτρι

ploughcharrue (a'letri)
ουσιαστικό ουδέτερο
εργαλείο οργώματος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close