αλέτρι, άροτρο

Μεταφράσεις

αλέτρι, άροτρο

Pflug
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close