αλίμονο

Μεταφράσεις

αλίμονο

alashélasувыУвиhelaasTyvärrאבוי (a'limono)
επιφώνημα
1. δηλώνει λύπη ή απελπισία
2. δηλώνει απειλή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close