αλατίζω

Μεταφράσεις

αλατίζω

salerzoutencure (ala'tizo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
βάζω αλάτι στο φαγητό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close