αλατούχος

Μεταφράσεις

αλατούχος

salt, saliferous, saline
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close