αλγεινός

Μεταφράσεις

αλγεινός

painful, sore
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close