αλγόριθμος

Μεταφράσεις

αλγόριθμος

algorithm

αλγόριθμος

algorithme

αλγόριθμος

алгоритм
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close