αλειφατικός

Μεταφράσεις

αλειφατικός

aliphatic
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close