αλεξικέραυνο

Μεταφράσεις

αλεξικέραυνο

lightning rod避雷針strelovod (aleksi'ceravno)
ουσιαστικό ουδέτερο
εγκατάσταση για προστασία από κεραυνούς
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close