αληγείς

Μεταφράσεις

αληγείς

trade wind, trade winds

αληγείς

alizé, alizés

αληγείς

alizeu
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close