αλκοτέστ

Μεταφράσεις

αλκοτέστ

alcootest呼气测试בדיקות נשימהtesty oddechbreath testsдъх тестовеاختبارات التنفسdech testy呼氣測試 (alko'test)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
έλεγχος οινοπνεύματος στο αίμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close