αλλεπάλληλος

Μεταφράσεις

αλλεπάλληλος

repeated, successive
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close