αλληγορία

Μεταφράσεις

αλληγορία

allegory

αλληγορία

allégorie

αλληγορία

аллегория
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close