αλληγορικός

Μεταφράσεις

αλληγορικός

allégorique
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close