αλληλέγγυος

Μεταφράσεις

αλληλέγγυος

solidaire
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close