αλληλεξάρτηση

Μεταφράσεις

αλληλεξάρτηση

interdependence

αλληλεξάρτηση

interdépendance
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close