αλληλεπίδραση

Μεταφράσεις

αλληλεπίδραση

Interaktioninteractioninteragointeractioninterazioneinteractieinterakcjainteraktionאינטראקציה互動interaktioninteraccióninterakceвзаимодействиевзаимодействие相互作用interação互动상호 작용 (alile'piðrasi)
ουσιαστικό θηλυκό
αμοιβαία επιρροή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close