αλληλόμορφο γονίδιο

Μεταφράσεις

αλληλόμορφο γονίδιο

allele
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close