αλλοιώνω

Μεταφράσεις

αλλοιώνω

adulterate, corrupt, tamper
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close