αλλοστερικός

Μεταφράσεις

αλλοστερικός

allosteric
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close