αλογάκι

Μεταφράσεις

αλογάκι

pony (alo'ɣaci)
ουσιαστικό ουδέτερο
μικρό άλογο
ιππόκαμπος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close