αλφαβητικός

(προωθήθηκε από αλφαβητική)
Μεταφράσεις

αλφαβητικός

(alfaviti'kos) αρσενικό

αλφαβητική

(alfaviti'ci) θηλυκό

αλφαβητικό

(alvaviti'ko) ουδέτερο
επίθετο
σχετικός με το αλφάβητο με σε αλφαβητική σειρά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close