αμάθεια

Μεταφράσεις

αμάθεια

ignorance无知okunnighetuvidenhed無知無知الجهلonwetendheidignorância무지невежествоневежествоignoranzaבורות (a'maθia)
ουσιαστικό θηλυκό
άγνοια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close