αμαρτωλός

(προωθήθηκε από αμαρτωλό)
Μεταφράσεις

αμαρτωλός

(amarto'los) αρσενικό

αμαρτωλή

(amarto'li) θηλυκό

αμαρτωλό

pêcheursinnerpecadorpeccatorepecador罪人罪人Sünder죄인 (amarto'lo) ουδέτερο
επίθετο
που έχει κάνει αμαρτίες
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close