αμαυρώνω

Μεταφράσεις

αμαυρώνω

blacken, blemish, blot, tarnish
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close