αμβλύνω

Μεταφράσεις

αμβλύνω

attenuate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close