αμελώ

Μεταφράσεις

αμελώ

neglect (ame'lo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
παραβλέπω αμελώ τις υποχρεώσεις μου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close