αμετάβατοσ

Μεταφράσεις

αμετάβατοσ

intransitive, neuter

αμετάβατοσ

intransitif

αμετάβατοσ

intransitiv
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close