αμετάτρεπτος

Μεταφράσεις

αμετάτρεπτος

irreversible
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close