αμμώδης

Μεταφράσεις

αμμώδης

(a'moðis) αρσενικό-θηλυκό

αμμώδες

sablonneuxgritty, sandyСандиサンディSandySandySandySandySandySandyסנדיSandySandySandy샌디 (a'moðes) ουδέτερο
επίθετο
που περιέχει άμμο αμμώδες έδαφος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close