αμνός

Μεταφράσεις

αμνός

lamb

αμνός

agneau
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close