αμολώ

Μεταφράσεις

αμολώ

drop, release, unleash
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close