αμοραλισμός

Μεταφράσεις

αμοραλισμός

amorality

αμοραλισμός

amoralisme
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close